استان / نام محصولزندهمیانگینساعت
حداقلحداکثر
تهران590,000610,000600,00010:02
آذربايجان شرقي500,000550,000525,00010:02
آذربايجان غربي520,000530,000525,00010:02
گيلان529,000531,000530,00010:02
مازندران530,000570,000550,00010:02
اصفهان530,000570,000550,00010:02
يزد549,000551,000550,00010:02
سمنان519,000521,000520,00010:02
قزوين550,000560,000555,00010:02
اردبيل519,000521,000520,00010:02
ايلام520,000610,000565,00010:02
خوزستان520,000610,000565,00010:02
قم539,000541,000540,00010:02
گلستان560,000570,000565,00010:02
کرمان539,000541,000540,00010:02
مرکزي570,000620,000595,00010:02
خراسان رضوی569,000571,000570,00010:02
فارس579,000581,000580,00010:02
کرمانشاه580,000600,000590,00010:02
خراسان جنوبي499,000501,000500,00010:02
لرستان500,000520,000510,00010:02
بوشهر599,000601,000600,00010:02
کهکیلویه و بویر احمد589,000591,000590,00010:02
چهارمحال بختياري529,000531,000530,00010:02
هرمزگان519,000521,000520,00010:02
میانگین551,400551,400