درباره ما

معرفی اجمالی شرکت نیکان رشد نویان

 نیکان رشد نویان در برنامه‌هاي تغذیه‌اي خود با هدف دسـتیابی به سـودمندي در تولید  (production profit) با در نظر گـرفتن احتیاجات تغذیه‌اي واقعـی دام و طیور و اهداف پرورشــی تولیدکنندگان با ارائه برنامه هاي تغذیه‌اي نوین این احتیاجات تغذیه اي را از منابع  خوراکی گوناگون با صـــرف هزینه بهینه تأمین می نماید که علاوه بر دســـتیابی به حداکثر  پتانســیل ژنتیکی دام و طیور، عملکرد ایده‌آل و تولیدي سودمند را نیز براي تولیدکنندگان به  همراه داشته باشد.

 البته موضوع مهم دیگر تمایل مصـرف کنندگان براي مصـرف منابع غذایی  است که در مورد محتواي آن اطمینان خاطر لازم را داشته باشـند. لذا این مجموعه با توجه به  اهمیت سلامت منابع غذایی مصـرف کنندگان توجه ویژهاي به این موضوع داشته و راهکارهاي  مناسبی را براي تولیدکنندگان در نظر گرفته است.  پیشـنهاد این شرکت به مشـتریان خود، مطلع نمودن کادر فنی ما از اقلیم و شرایط حاکم بر  منطقه پرورش دام و طیور خود می باشـد تا بامتعادل نمودن فرمول جیره، بهترین نتیجه را از  محصول کسب و اطمینان خاطر از برگشت سرمایه و کسب سود بیشتر حاصل شود.


چشم انداز نیکان رشد نویان

نهادینه کردن الگوهای تغذیه دقیق و تبدیل شدن به یکی از تولید کنندگان برتر حوزه های تولید دان آماده و پیش مخلوطه ها.

ماموریت نیکان رشد نویان

هدف اصلی شرکت نیکان رشد نویان توسعه تغذیه‌ای در صنعت دامی و تلاش برای بهینه کردن تغذیه دام و سلامت مصرف کنندگان نهایی با تکیه بر دانش نوین است.

رزرومه نیکان رشد نویان 

شرکت نیکان رشد نویان توسط دکتر اصغر آقایی که جیره نویس مطرح در سراسر ایران است در سال 1400 تاسیس شد و با توجه به کیفیتی که محصولات نیکان رشد نویان دارد نام این برند زبان زد افراد فعال در این صنعت شده.
با توجه به مدت کمی که شرکت نیکان رشد نویان فعالیت خود را آغاز نموده است مجموعه های بزرگی در سرتاسر ایران با شرکت نیکان رشد نویان همکاری می‌کنند. 

زمینه فعالیت نیکان رشد نویان

تولید انواع پیش مخلوط‌، کنسانتره، افزودنی برای دام، طیور، و آبزیان مانند:

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ گوشتی تک مرحله‌ای آمینومیکس

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ گوشتی تکمرحله ای نوتری میکس

کنسانتره دو نیم درصدی مرغ گوشتی تک مرحله‌ای اکومیکس

کنسانتره 5 درصدی مرغ گوشتی تک مرحله‌ای نوتری میکس

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ تخم گذار مرحله اول دوره پرورش (صفر الی ده هفتگی)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ تخم گذار مرحله دوم دوره پرورش (یازده الی نوزده هفتگی)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ تخم گذار مرحله اول دوره تولید (نوزده الی سی و پنج هفتگی)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ تخم گذار مرحله دوم دوره تولید (سی و شش الی آخر)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ مادر مرحله اول دوره پرورش (صفر الی ده هفتگی)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ مادر مرحله دوم دوره پرورش (یازده الی نوزده هفتگی)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ مادر مرحله اول دوره تولید (نوزده الی سی و پنج هفتگی)

کنسانتره دو و نیم درصدی مرغ مادر مرحله دوم دوره تولید (سی و شش الی آخر)

کنسانتره سه درصدی بوقلمون گوشتی مرحله اول (صفر الی شش هفتگی)

کنسانتره سه درصدی بوقلمون گوشتی مرحله دوم (شش الی کشتار)

1_محصولات مکمل شرکت نیکان رشد نویان شامل :

 انواع مکمل های ویتامینه و معدنی طیور

 مکمل های ویتامینه و معدنی 0.5 درصد مرغ گوشتی

• مکمل مرغ گوشتی سازمان دامپزشکی

• مکمل مرغ گوشتی Ross 308

• مکمل مرغ گوشتی Cobb 500

مکمل های ویتامینه و معدنی 0.5 درصد مرغ مادرگوشتی

• مکمل مرغ مادر گوشتی سازمان دامپزشکی

• مکمل مرغ مادرگوشتی Ross 308

• مکمل مرغ مادرگوشتی Cobb 500

انواع مکمل های ویتامینه و معدنی 0.5 درصد مرغ تخمگذار (دوره پرورش)

• مکمل مرغ تخمگذار Hy-Line (دوره پرورش)

• مکمل مرغ تخمگذار Shaver (دوره پرورش)

• مکمل مرغ تخمگذار Nick Chick (دوره پرورش)

• مکمل مرغ تخمگذار LSL (دوره پرورش)

• مکمل مرغ تخمگذار  Bovans(دوره پرورش)

انواع مکمل های ویتامینه و معدنی 0.5 درصد مرغ تخمگذار (دوره تولید)

• مکمل مرغ تخمگذار سازمان دامپزشکی (دوره تولید) 

• مکمل مرغ تخمگذار  Hy-Line (دوره تولید)

• مکمل مرغ تخمگذار Shaver (دوره تولید)

• مکمل مرغ تخمگذار Nick Chick (دوره تولید)

• مکمل مرغ تخمگذار LSL (دوره تولید)

• مکمل مرغ تخمگذار Bovans (دوره تولید)

 انواع مکمل های ویتامینه-معدنی 0.5درصد شتر مرغ

• مکمل شتر مرغ ( 0 تا 6 ماهگی)

• مکمل شتر مرغ ( 6 ماهگی تا کشتار)

• مکمل شتر مرغ  مولد

 انواع مکمل های ویتامینه-معدنی 0.5 درصد بوقلمون 

• مکملبوقلمون ( 0 تا 3 هفتگی)

• مکملبوقلمون ( 4تا 7 هفتگی)

• مکمل بوقلمون ( 8 تا کشتار)

انواع مکمل های ویتامینه-معدنی نیم درصد سایر طیور

• مکمل بلدرچین

• مکمل کبک

• مکمل اردک

2- انواع پریمیکس های طیور

• پریمیکس ویتامین A 

• پریمیکس ویتامینD3 

• پریمیکس ویتامینE 

• پریمیکس ویتامینK 

• پریمیکس ویتامین  C

• پریمیکس B Complex 

• پریمیکس ویتامینE +سلنیوم

گارانتی بهترین قیمت

بهترین قیمت بازار را ما به مشتریان گارانتی می‌دهیم. بیشتر بخوانید...

ارسال رایگان

برای خرید بیش از 5 تن کنسانتره و مکمل ارسال رایگان است

پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی و پاسخگوی 24 ساعته کارشناسان فنی