همراه با جعبه واکسن، بروشور حاوی اطلاعات مورد نیاز از سوی کارخانه تولیدکننده، ارایه میشود. از طرفی بر روی برچسب مشخصات واکسن، موارد ضروری به صورت مختصری درج میگردد. مصرف کننده برای کسب این اطلاعات باید آن ها را به دقت مطالعه نماید. این اطلاعات عبارتند از:

1.نام واکسن

2.شماره سریال یا وبچ واکسن

3.حجم ویال و دز واکسن

4.دمای مناسب نگهداری

5عبارت "صرفا برای مصرف دامپزشکی (طیور)"

6.توصیه ها و موارد احتیاط

7.زمان خودداری از مصرف، البته این مهم به نوع واکسن (نوع یاور موجود در آن) بستگی داشته و برای تمام فرآورده­ها الزامی نیست.

8.تاریخ انقضا

9.نحوه تزریق

10.عبارت " حاوی آنتی بیوتیک ( با ذکر نام)" به عنوان نگهدارنده به بعضی واکسن­ها آنتی بیوتیک افزوده می­شود.

11.عبارت "باقی مانده واکسن قابل نگهداری نیست"(در واکسن های چند دزی)

12.هشدار بهداشتی خطاب به اپراتور، در صورت تزریق اتفاقی به خود.

13.نام و ادرس شرکت سازنده

14شماره مجوز فرآورده یا شماره پروانه ساخت