در واقع کولین کلراید بعنوان ویتامین در برخی مراحل اصلی متابولیسم در بدن دام و طیور کاربرد دارد. با توجه به غلظت پایین آن در مواد غذایی و جذب کمی از کولین کلراید در روده باریک افزودن کولین کلراید به جیره غذایی دام و طیور بالاخص طیور (مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار) جهت افزایش رشد و تکامل این حیوانات کاملا ضروری است.
بطور کلی کولین جزء ویتامین‌های B کمپلکس تحت عنوان B4 یا B7 دسته بندی می‌شود.

کولین کلراید در انواع کنسانتره‌ها و مکمل های مرغ گوشتی، مرغ تخم گذاتر و مرغ مادر شرکت نیکان رشد نویان نیز استفاده میشود. 

برای اشنایی بیشتر با سایر مقالات مربوط به دام، طیور و آبزیان کلیک کنید.

متابولیسم کولین:

پس از جذب، کولین با اتصال به اجزاء ساختار سلولی به بخشی از دیواره سلولی تبدیل می‌گردد. تنها بخش اعظم کولین هضم شده در روده کوچک صورت می‌گیرد. 

نقش‌های کولین در ساختار سلول:

کولین در ساخت و حفظ ساختار سلول و نیز بافت‌های بدن نقش دارد. کولین جزیی از غشاء سلولی بوده و در انتقال چربی نقش مهمی ایفا می‌کند. 

اثر کولین در متابولیسم چربی:

نقش حیاتی کولین در متابولیسم چربی کبد و جلوگیری از تجمع در کبد می‌باشد. 

تشکیل استیل کولین:

حضور کولین در تشکیل استیل کولین لازم می‌باشد. استیل کولین در سیستم عصبی بعنوان انتقال دهنده، مسئولیت انتقال را بر عهده دارد. 

واکنش ترانس متیلاسیون:

کولین با دارا بودن سه گروه متیلا در ساختمان شیمیایی خود، در واکنش‌های ترانس متیلاسیون بعنوان دهنده گروه متیل نقش بسزایی دارد. 

ترانس متیلاسیون در ساخت بسیاری از سوبستراهایی که در عملکردهای بیوسلوژیک ضروری هستند کاربرد دارد. 

دلایل بروز کمبود کولین: 

افزایش نیاز به کولین در نژادهای جدید طیور که ظرفیت ژنتیکی بالایی برای رشد دارند. 

استفاده از جیره هایی که حاوی پروتئین بالا هستند. 

استفاده از جیره هایی که حاوی چربی یا روغن بالا می‌باشند. 

موارد مصرف کولین کلراید:

تنظیم جیره با پروتئین یا چربی بالا جهت کارایی و ضریب تبدیل در نژادهای سریع الرشد و سنگین که نیاز بیشتری به کولین دارند و همچنین جهت درمان کبد چرب در طیور (مرغ گوشتی و تخم گذار و سایر ماکیان)