صنعت مرغداری در ایران و تاریخچه آن


در کشور ایران  مرغداری تا قبل از سال 1331 بصورت صنعتی نبوده و براساس آمار موجود تعداد 31/8 میلیون قطعه انواع ماکیان و آنهم بصورت سنتی در منازل روستایی نگهداری می‌شد. بطور کلی سرعت رشد صنعت پرورش طیور در ایران از سال 1341 به بعد می‌باشد که در آن زمان ظرفیت ماشین های جوجه کشی (شرکت نامک) به دو نیم میلیون تخم مرغ نطفه دار در سال رسید. 

تایم لاین صنعت مرغداری ایران

از سال 1335 صنعت مرغداری به شکل امروزی توسط آمریکا وارد ایران شد و کشور آمریکا که خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان سویا و ذرت در جهان محسوب می‌شود.
در سال 1335 به منظور ایجاد بازار مصرف و صادرات سویا و ذرت که بیش از هشتاد درصد خوراک طیور و هفتاد درصد هزینه های مرغداری را تشکیل میدهد اقدام به آموزش و ترویج پرورش طیور بشکل صنعتی در ایران نمود. 

در سال 1342 وزارت کشاورزی و بخش خصوصی شروع به تولید گله مرغ مادر نمودند.
در سال 1351 شرکت ماکیدام با ظرفیت تولید هشت هزار تن تخم مرغ و بیست و چهار هزار تن گوشت مرغ و 226300 تن خوراک مرغ تاسیس گردید.
در سال 1353 مجتمع عظیم سیمرغ برای تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و خوراک طیور مجهز به تشکیلات مرغ مادر، جوجه کشی و تولید جوجه یک روزه و تشکیلات کشتارگاه و سردخانه‌ها در تهران، اصفهان، کرمانف یزد و خراسان بصورت مجموعه ای زنجیره ایبفعالیت پرداخت، بطوری که بعنووان یکی از موسسات منحصربفرد در خاور میانه درآمد.
درسال 1361 تشکیلات تولید لاین‌های گوشتی توسط وزارت کشاورزی در بابل کنار مازندران شروع به‌فعالیت نمودو این طرح در سال 1370 به بهره‌برداری رسید و درسال 1371 به بخش خصوصی نیز اجاره فعالیت در زمینه پرورش اجداد گوشتی داده شد.
در نهایت همواره بدلیل در اختیارنداشتن منابع علمی کافی، صنعت طیور ایران در زمینه تامین تخم مرغ جوجه کشی، دارو و مواد اولیه، واکسن و مواد تشکیل دهنده خوراک به شدت وابسطه ب واردات و صرفا منابع ارزی کشور بوده.