از هفت نوامبر، تمامی پرندگان در بریتانیا باید در داخل نگهداری شوند. این به معنای تغییرات در نیازهای تغذیه ای و عملکرد است.
برایان کنیون، مدیر ارشد تغذیه ABN گفت برای تولید کنندگان مهم است که بدانند محیط زیست پرنده همراه با روال معمول آنها تغییر کرده است. در حالی که وضعیت سلامتی آنها تحت فشار افزایش یافته است.
با توجه به مرغان تخم گذار در مراحل مختلف تولید، کنیون بر اهمیت تطبیق نیازهای خوراک با تولید منحصر به هر گونه تاکید می کند و می‌گوید که رویکرد مشارکت باید بر پایه مشاوره با متخصص خوراک صورت گیرد و همچنین برای تنظیم تمام برنامه‌های تغذیه باید ارتباط منظمی با متخصصان خوراک برقرار باشد.
جان تورنبوره، مدیر ارشد محاسبات طیور ABN، گفت: ممکن است گله شما در ابتدا به خوبی از پس ان بر آیدآ اما ممکن است اوضاع تغییر کند. به عنوان مثال، ممکن است شاهد افزایش اندازه تخم مرغ باشید که بطور بالقوه می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند و بر طول عمر پرنده تاثیر منفی بگذارد. 

نکات برتر 

علاوه بر تغیرات تغذیه ای نگرانی های رفتاری، محیطی و بهداشتی نیز وجود دارد. THornborrow نکات زیر را برای در نظر گرفتن در هنگام افزایش اقدامات امنیت زیستی برجسته میکند:
خفه کردن- قبل از لانه گذینی، زمان باز و بسته شدن سوراخ پاپ را برای اندازه گیری واکنش پرنده تغییر دهید.
جراحات خراشیدگی-وح زبر را با بلوک ها و لایه هایی از شن پر کنید.

زباله های سرپوش دار را بردارید و سیستم‌های تهویه را تنظیم کنید زیرا دمای بالاتر لانه میتواند باعث افزایش آمونیاک شود و محیط مساعدتری برای انتشار ویروس، باکتری و انگل گردد.
روشنای داخلی می‌تواند  باعث استرس و مشکلات رفتاری شود - برای آرام کردن پرندگان حداقال های قانونی را اجرا کنید.
افزایش تراکم پرندگان می‌تواند بیماری را تسریع کند بنابراین:
هجوم کنه قرمز را طبق معمول کنترل و درمان کنید.
با فرکانس فعلی ادامه دهید و علائم گسترش برونشیت عفونی را درک نمائید.
به نظارت مکرر و درمان آلودگی به کرم ادامه دهید. 
 را برای متعادل کردن افزایش بار باکتریایی در نظر بگیرید (PH) افزایش تصفیه آب با 

بیمه 

با توجه به توصیه‌های مذکور از روش پرورش آزادزی که پوشش بیمه دارند استفاده نمایید تا در صورت شیوع بیماری، حداقال به مدت هشت تا نه ماه با خطر بی درآمدی مواجه نشوید.