به سبک نیکان رشد نویان تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی را مدیریت کنید

افزایش دمای محیط می‌تواند به طور نامطلوبی بر روی جوجه‌های گوشتی تاثیر بگذارد و همراهی این عامل با ازدیاد رطوبت می‌تواند اثرات شدیدتری را ایجاد نماید. 

تنش گرمایی در آسایش جوجه‌ها در جایگاه مداخله می‌کند و از میزان بهره وری آنها می‌کاهد. 

جوجه‌های گوشتی در طی دوره تنش گرمایی سازگاری ‌های تنظیم کننده دما را تنها با هدف ممانعت از مرگ و میر ناشی از گرما زدگی مورد  استفاده قرار می‌دهد. یکی از نتایج مهم تنش گرمایی، عدم دست یابی به پتانسیل کامل ژنتیکی جوجه‌های گوشتی می‌باشد. بررسی برخی از اثرات تنش گرمایی بر روی جوجه‌های گوشتی و روش‌های مورد استفاده برای کاهش این دسته از اثرات نامطلوب بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی از جکله اهداف مهم این مقاله به شمار می‌آیند.

پاسخ طبیعی و فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی به تنش گرمایی

 • جوجه‌های گوشتی موجود در معرض افزایش دمای محیطی تحت تاثیر بسیاری از تغیرات رفتاری قرار می‌گیرند. آنها با استناد به این تغیرات رفتاری می‌توانند دمای بدن خود را با دمای محیص تنظیم نمایند. 
 • جوجه‌های گوشتی در طی دوره تنش گرمایی مدت زمان زیادی را به استراحت اختصاص می‌دهند. برخی از جوجه‌ها بدون فعالیت می‌ایستند و این در حالی است که برخی دیگر در نزدیکی دیوارها و آبخوری‌ها به استراحت می‌پردازند. آنها بال‌های خود را با هدف کاهش عملکرد، سیستم عایق بندی بدن و خنک نمودن آن باز میکنند. 
 • در بدن جریان خون مسیر حرکت خود را از اندام‌های درونی همانند کبد، کلیه‌ها و روده به سمت عروق خونی موجود در بافت‌های سطحی (پوست) تغییر می‌دهد. این روند تنها با هدف تسریع در دفع حرارت و گرما از بدن به مرحله اجرا در می‌آید.
 • همگام با افزایش دمای محیط بر میزان تهویه بدن و یا له له زدن افزوده می‌شود. جوجه های گوشتی با استفاده از خنک کننده های تبخیری می‌توانند گرمای موجود را در بدن خود را خارج نمایند. با این حال له له زدن پیامدهایی همانند افزایش فعالیت ماهیچه‌ای و مصرف زیاد انرژی را بدنبال دارد و این مجموعه از اقدامات با بروز تنش گرمایی در این دسته از طیور مرتبط می‌باشد. حال با استناد  به این امر می‌توان گفت که کاهش میزان بهره‌وری انرژی با تنش گرمایی مرتبط است. له له زدن در طیور در دمای نزدیک یا بالاتر از سی درجه سانتیگراد آغاز می‌شود
 • رطوبت نسبی موجود در محیط به واسطه له له زدن بر دفع حرارت و گرما ا طریق تبخیر تاثیر می‌گذارد. جوجه‌های گوشتی همانند سایر طیور اهلی نمی‌توانند افزایش دما و رطوبت نسبی موجود در محیط را تحمل نمایند. چناچه دما و رطوبت موجود در محیط افزایش یابد در این حالت مرگ و میر ناشی از گرمازدگی افزایش می‌یابد و این امر در طیور با وزن بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • در طیور سالم در اثر لهله زدن تقریبا پانصد  چهل کالری انرژی به ازای هر گرم از آب از دست رفته از طریق شش‌ها از بین می‌رود. 

تاثیر له له زدن بر اثر PH و تعادل اسید و باز در جوجه‌های گوشتی

 • در شرایط نرمال و طبیعی PH خون توسط برخی از اندام‌ها همانند شش، کلیه و برخی از سیستم‌های مختلف بافری کنترل می‌شئود. این امر از تغییرات سریع PH جلوگیری به عمل می‌آورد با این حال می‌توان به این مطلب اشاره نمود که در جوجه‌های گوشتی مبتلا به تنش گرمایی همگام با افزایش نرخ تنفس از مقدار دیاکسید کربن موجود در خون کاسته می‌شود. الکالوز تنفسی (افزایش PH خون) یکی از مهمترین پیامدهای این امر به شمار می‌آیند
 • تنش گرمایی می‌تواند با کاهش مقدار پتاسیم و مواد معدنی دیگر تغییرات اندکی را توازن الکترولیدها در بدن ایجاد نماید. 

کاهش میزان مصرف خوراک 

 • میزان مصرف خوراک در جوجه‌های گوشتی موجود در محیط‌های گرم کاهش می‌یابدو این امر بخشی از سازگاری فیزیولوژیکی با تنش گرمایی را تشکیل می‌دهد. 
 • کاهش میزان مصرف خوراک پیامدهایی همانند کاهش مصرف رروزانه از مواد مغذی موثر در رشد را بدنبال دارد. حال با توجه به این امر می‌توان به این نکته اشاره نمود که کاهش میزان متابولیسم مواد مغذی به معنای کاهش میزان تولید حرارت و گرما در بدن می‌باشد. در این حالت جوجه‌های گوشتی با وجود کندی در فرآیند می‌توانند بدلیل کاهش میزان نیاز به دفع گرما به سهولت با تنش گرمایی سازگاری برقرار نمایند. 
 • نتایج ناشی از ارزیابی و بررسی داده‌های موجود در یک مطالعه حاکی از آنست که همگام با میزان افزایش میزان مصرف خوراک در طی دوره تنش گرمایی و مخصوصا در گرمترین زمان در طول روز با نرخ بقا در جوجه‌های گوشتی کاسته می‌شود.

سودمندی قطع مصرف خوراک در زمان تنش گرمایی

 • مرگ و میر ناشی از تنش گرمایی، خسارت اقتصادی از جمله پیامدهای ناشی از کاهش نرخ رشد و کارایی خوراک بشمار می‌آیند بنابراین در شرایط آب و هوایی گرم تحریک جوجه‌ها برای استفاده از خوراک یک خواسته طبیعی برای پرورش دهنده محسوب می‌شود. بر این اساس روش‌های مدیریتی مبتنی بر تحریک طیور  برای استفاده از خوراک و یا افزایش فعالیت آنها امری با نتایجی معکوس به شمار می‌آید. 
 • در طیور همگام با افزایش میزان اسفاده از خوراک بر مقدار تجمع گرما و حرارت در بدن افزوده می‌شود و این امر پیامدهایی از قبیل افزایش مرگ و میر را بدنبال دارد. بنابراین قطع مصرف خوراک قبل از اوج گرما در طول روز از تجمع گرم و حرارت در بدن طیور می‌کاهد. در این حالت بر میزان زنده‌مانی آنها افزوده می‌شود.
 • قطع خوراک از تولید حرارت و گرمای ناشی از فرایند هضم، جذب و متابولیسم مواد مغذی می‌کاهد بنابراین با توجه به این امر می‌توان گفت که قطع خوراک دارای اثرات آرام‌بخش می‌باشد. 
 • حیوانات بواسطه ایجاد انقباضات عضلانی به حرکت در می‌آیند. در شرایط آب و هوایی گرم این امر به نوبه خود منجر به تولید گرما و حرارت می‌شود. بنابراین برای کاهش میزان تجمع گرما و حرارت در بدن طیور بایستی تا حد امکان آنها را آرام نگه داشت.
 • جوجه ها در حین اتمام دوره گرما و کاهش دمای محیط مجددا مصرف خوراک را آغاز می‌نمایند. 

اقدامات موثر در کاهش تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی:

 • در محیط گرم و مرطوب استفاده از جایگاه‌های باز، حرکت مطلوب هوا و استفاده از آب به مقدار کافی امری لازم و ضروری بشمار می‌آید.
 • در این دوره بایستی تهویه را به حداکثر مقدار خود رساند. جابه‌جایی هوا روند خروج آمونیاک، دی اکسید کربن و رطوبت را تسریع می‌بخشد. 
 • له له زدن با مواردی از قبیل اتلاف آب از طریق شش‌ها همراه می‌باشد. بنابراین طیور در آب و هوایی گرم بایستی به منظور ممانعت از بروز کم آبی بدن مقادیر زیادی از آب را مورد استفاده قرار دهند.
 • طیور در اثر استفاده از آب آشامیدنی خنک برای مصرف آب و خوراک تحریک می‌شوند. در هنگامی که مای آب آشامیدنی از دمای بدن کمتر باشد گرمای اضافی موجود در بدن جذب می‌نمایند . بنابراین تهیه مقادیر مطلوبی از آب آشامیدنی خنک برای طیور مبتلا به تنش گرمایی امری لازم و ضروری به شمار می‌آیند. بنابراین در هنگام بروز تنش گرمایی هر عاملی که بتوند میزان مصرف آب در طیور را از افزایش دهد از نقطه نظر نرخ زنده‌مانی و ادامه حیات جانور موثر و مفید قلمداد می‌گردد. 
 • برخی از محققان افزایش نرخ زنده مانی در جوجه‌های گوشتی مبتلا به تنش گرمایی را به مواردی از قبیل استفاده از نمک‌های مکمل همانند بی کربنات پتاسیم، کلرید پتاسیم، کلرید سدیم وکلرید آمونیم و متاعقب با آن میزان مصرف آب نسبت داده‌اند. 

تاثیر تنظیم جیره بر کارایی جوجه‌های مبتلا به تنش گرمایی:

 • در جوجه‌های گوشتی تنش گرمایی منجر به کاهش مصرف خوراک مواده مغذی موجود در آن می‌‍شود.بنابراین در این دوره بایستی مقدار مواد مغذی موجود در جیره افزایش یابد.
 • در این دوره افزایش مقدار پروتئین موجود در جیره یک رویکرد نامطلوب می‌باشد. ولی در مقابل محتوای انرژی و مواد مغذی در جیره افزایش می‌یابد. حال با استناد به این امر می‌توان گفت که افزایش انرژی ناشی از چربی‌ها یکی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
 • مقدار ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در جیره بایستی مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد در این دوره ویتامین C بعنوان یه عامل ضد تنش مورد توجه قرار می‌گیرد.
 • انتخاب یک کوکسیدیواستات مطلوب و کار آمد و همچنین استفاده از آنتی اکسیدانت‌ها و مواد ممانعت ککنده از رشد کپک‌ها در خوراک ذخیره شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
 • پروتئین در مقایسه با کربوهیدرات‌ها و چربی حرارت متابولیکی بیشتری تولید می‌نمایند. بنابراین استفاده از جیره نامتوازن و حاوی مقادیر زیاد از اسیدهای آمینه در تغذیه جوجه گوشتی منجر به افزایش تولید گرمای متابولیکی بیشتر می‌شود. بر این اساس می‌توان به این مطلب اشاره نمود که توازن اسید‌های آمینه موجود در جیره از اهمیت زیادی برخوردار است. بایستی برای دست یابی به یک جیره متوازن از حیث محتوای پروتئین و همچنین استفاده از اسیدهای امینه سنتتیک هانند متونین و لیزین تلاش نمود.
نتیجه مقاله 

در جوجه‌های گوشتی مبتلا به تنش گرمایی بایستی یک مجموعه از تنظیمات فیزیولوژیکی پایدار ایجاد شود. در این دوره میزان افزایش مصرف خوراک در جوجه‌ها کاهش می‌یابد. اما در مقابل بر میزان مصرف اب افزوده می‌شود. اعمال یک مجموعه از تنضیمات در جیره منجر به کاهش گرمای متابولیکی و حفظ میزان استفاده از مواد مغذی می‌شود. 

در دوره تنش گرمایی استفاده از انرژی و توازن اسیدهای آمینه موجود در جیره از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنینایجاد تهویه در حد مطلوب و تححریک طیور برای استفاده از آب لازم و ضروری می‌باشد. 

کاهش میزان فعالیت جوجه‌ها در گرمترین زمان روز منجر به کاهش ترکم گرما در بدن آنها می‌شود. استفاده از روش@های کنترل شده مبتنی بر قطع خوراک امری سودمند می‌باشد. و معمولا نرخ زنده مانی و ادامه حیات در جوجه های گوشتی در طی دوره تنش گرمایی افزایش می‌دهد.